Επιλεξιμότητα

Μπορεί το παιδί σας να επωφεληθεί από τη χρήση του Mente Autism;

Το Mente Autism είναι μια ιατρική συσκευή και ως εκ τούτου είναι σημαντικό το παιδί να είναι επιλέξιμο για να χρησιμοποιήσει τη συσκευή και έτσι να μπορεί να επωφεληθεί από τη θεραπεία.

Εκτός από την ύπαρξη σαφούς, κλινικής διάγνωσης του αυτισμού, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Asperger, συνιστάται επίσης η πραγματοποίηση ενός ποσοτικού EEG (QEEG) από ιατρικό προσωπικό πριν από την αρχική χρήση του Autism Mente, για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα του Mente Autism βάσει του προφίλ του παιδιού.

Αγορά Mente Autism

Το Mente Autism θα πρέπει να χρησιμοποιείται μεταξύ των ηλικιών από 3 έως 12 ετών και το παιδί δεν θα πρέπει να έχει ιστορικό δυσλειτουργίας της ακοής.

Μπορεί να μην είναι κατάλληλο εάν υπάρχουν συγκεκριμένες συν νοσηρότητες και η χρήση τους μαζί με τα φάρμακα πρέπει να παρακολουθείται στενά από τους επαγγελματίες υγείας.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες μπορούν εάν θέλουν να ολοκληρώσουν μια αξιολόγηση επιλεξιμότητας δωρεάν, στον ιστότοπο https://www.mentetech.com/pre-sales-questionnaire/ , για μια προκαταρκτική ένδειξη, εάν η συσκευή είναι κατάλληλη για το παιδί.

Copyright © 2018 - Mente, All rights reserved.