Πως Λειτουργεί το Mente Autism;

Τι είναι η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD);

Το Mente Autism καταγράφει τα επίπεδα των εγκεφαλικών κυμάτων σε πραγματικό χρόνο και είναι σχεδιασμένο για οικιακή χρήση.

Ως εκ τούτου το σύστημα πρέπει να είναι εύχρηστο και διαισθητικό.

Το Mente Autism περιλαμβάνει τον κεφαλόδεσμο, τους αισθητήρες, τα ειδικά ακουστικά, μια εφαρμογή λογισμικού σε ένα tablet και το Cloud Platform. Το παρακάτω γράφημα δείχνει τη διαδικασία για μια τυπική καθημερινή συνεδρία των 40 λεπτών.

Αγορά Mente Autism
Copyright © 2018 - Mente, All rights reserved.