Τι είναι το MENTE Autism;

Το Mente Autism είναι μια εξατομικευμένη, μη επεμβατική θεραπεία που λειτουργεί για τη βελτίωση των λειτουργιών του εγκεφάλου στα αυτιστικά παιδιά.

Δημιουργήσαμε μια λύση για να χρησιμοποιείται στο σπίτι με ελάχιστη ή καθόλου επίβλεψη

Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα της κατάστασης κάθε παιδιού στο αυτιστικό φάσμα και των εγκεφαλικών κυμάτων που υπάρχουν, δημιουργήσαμε μια λύση για να χρησιμοποιείται στο σπίτι με ελάχιστη ή καθόλου επίβλεψη, που λειτουργεί για να μειώσει τις υπερβολικές δραστηριότητες του εγκεφάλου και να βοηθήσει να εστιάσουν και να αλληλοεπιδρούν καλύτερα στον κόσμο γύρω τους.

Η χρήση του κεφαλόδεσμου Mente Autism για μόνο 40 λεπτά κάθε πρωί έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει σημαντικά τα συμπεριφορικά και γνωστικά αποτελέσματα για τα παιδιά με αυτισμό και εξισορροπεί το πρότυπο των εγκεφαλικών κυμάτων με την πάροδο του χρόνου. Το Mente Autism είναι μια ιατρική συσκευή EEG που χρησιμοποιεί την τεχνική neurofeedback για να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό. Είναι ένα εύκολο στη χρήση σύστημα neurofeedback για ασφαλή χρήση στο σπίτι και αποτελείται από κεφαλόδεσμο, το tablet την εφαρμογή και το Mente cloud.

Για να ξεκινήσετε μια συνεδρία, ο κεφαλόδεσμος αντιστοιχίζεται με το tablet του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της σειράς ελέγχων του συστήματος, η συνεδρία μπορεί να ξεκινήσει. Μετά από κάθε πρωινή συνεδρία των 40 λεπτών, ο χρήστης μεταφέρει τα δεδομένα από την κεφαλόδεσμο στην εφαρμογή και στη συνέχεια μεταφορτώνει τα δεδομένα στην υπηρεσία Mente Cloud (χρησιμοποιώντας μια σύνδεση στο Internet). Δημιουργείται μια αναφορά και μπορεί να προβληθεί μέσα από την εφαρμογή Mente Autism ή στον πίνακα ελέγχου μέσω της ιστοσελίδας στην ενότητα Ιστορικό (History).

Αγορά Mente Autism
Copyright © 2018 - Mente, All rights reserved.